top of page

Обучения от NIK Academy

В NIK Academy сме отдадени да предаваме знания и опит в сферaтата на прецизното земеделие, с цел резултатите на полето да стават все по-добри и по-добри.

Laptop
Начало: Welcome

Кои сме ние?

NIK Academy е обучителен център за тренировка на талантливи трактористи на нови техники и технологии в сферата на прецизното земеделие. Създадохме обучителния център, тъй като осъзнаваме нуждата от високо квалифицирани кадри в сектора.
Насочени сме изцяло към вашите потребности, наложени от бързото технологично развитие. Нашата основна цел е вашата висока производителност, постигната чрез добре обучени кадри.
Целите на нашия обучителен център са да предоставя знания и умения за работа с най-разпространените продукти и технологии за прецизно земеделие в България.

Начало: Homepage_about

Какво предлагаме?

NIK Academy организира обучения по актуални теми, съобразно нуждите на вашите служители от повишаване на квалификацията и подобряване на ефективността им на полето като оператори на модерна земеделска техника.
В резултат от обученията вие и вашият персонал ще бъдете по-подготвени за предстоящата кампания!

Как ще се провеждат обученията?

Обученията ще бъдат с продължителност от един до три дни и ще се провеждат преди съответната кампания.
Ние от НИК ще се радваме да ви подадем ръка, относно повишаване мотивацията на служителите ви, чрез инвестиция в тяхното обучение преди да започнат работа на полето.

Към кого са насочени?

NIK Academy отваря широко своите врати, за всички земеделски производители и техните служители, които се довериха на новите технологии за прецизно земеделие. В обученията приветстваме да се включи всеки, който иска да повиши уменията си, да използва по-ефективно новите технологии и да извършва качествени обработки на полето.

Каква ще бъде добавената стойност за Вас?

Обученията на NIK Academy ще ви бъдат полезни за:

  • Вашите нови служители;

  • Опресняване на знанията на механизаторите преди кампания;

  • Повишаване на квалификацията на оперативните мениджъри в стопанството.

Начало: News

Какво Ви очаква в НИК Академи?

DSC_7041.JPG

Лектори с над 20 години опит в прецизното земеделие

DJI_0019.JPG

Първоначално обучение за новото ви оборудване

AdobeStock_101083531.jpeg

Откриване на 100% от потенциала и възможностите на Вашите машини и оборудване

Начало: Event

Свържете се с нас!

с. Изгрев, община Венец

  • facebook

Your details were sent successfully!

Начало: Contact
bottom of page