top of page

Технологии за прецизна сеитба

Precision Planting

Precision Planting: Product

Бърза и прецизна сеитба с Precision Planting

Сеитбата в с. Мартен тази година бе извършена по-бързо и по-прецизно благодарение не технологиите на американската компания Precision Planting.
В стопанството от 9 000 дка от тази година разполагат с ново оборудване на тяхната сеялка Kinze, което включва технологиите Delta Force, Speed Tube и дисплей 20/20 на лидера при бързите сеялки Precision Planting и работни органи на италианската компания Yetter.

Всяка сеялка, оборудвана с Precision Planting, може да бъде наблюдавана в реално време от специализирано приложение за iPad.

Качеството на сеитбата и стъпката на засяване, извършени със SpeedTube при скорост 15 км/ч, са същите като тези, извършени с обикновена сеялка при скорост 7 км/ч.

Благодарение на Delta Force и Speed Tube е намалял броят на използваните семена, тъй като средната норма на популацията при сеитбата през тази година е 99,7%, а времето за сеитба драстично намалява, тъй като сеитбата е била извършена с по-висока скорост от обикновено.

Precision Planting: Homepage_about

Контрол върху уплътняването на почвата за повишаване на добива

Опитът на Precision Planting в САЩ показва, че при твърде силно уплътняване на почвата или при наличие на въздух около семето, се наблюдават до две фенофази разлика в развитието на отделните растения. В следствие на това, по-късно поникналото растение реализира нулев добив на кочан. Технологията DeltaForce спомага за създаване на благоприятни условия за развитие, така че разликата да се намали до една фенофаза, когато по-слабо развитото растение дава половината от своя потенциал.

Precision Planting: Homepage_about
Precision Planting: Homepage_about
bottom of page