top of page

Сателитно заснемане на посевите

GeoSCAN

Чрез програмата за мониторинг на посевите GeoSCAN можете не само да следите как се развиват растенията, но и да откривате проблемни зони в полето и да вземате своевременни мерки за отстраняването им.

GeoSCAN: Product
вредители_неприятели.png

Откриване на вредители с GeoSCAN

заплевеляване.png

Заплевеляване в полето

наводняване.png

Наводняване

преувлажнение.png

Преовлажнение

проблем с машините.png

Преблем с машината по време на обработките

различни продуктивни зони.png

Зони с разлика в качеството на продукцията

различни сортове.png

Наблюдаване на разликите в развитието при различните сортове

GeoSCAN: Product

Новостите в GeoSCAN 3.0

GeoSCAN: Inner_about
GeoSCAN: About
bottom of page