Грижа за почвата и растенията

AgroBalance

AgroBalance е комплексна услуга, включваща:

  • почвено растително пробовземане;

  • лабораторни анализи на взетите проби;

  • изготвяне на препоръки за хранене и/или торене с променлива норма (VRA).

 

Ползите в цифри

Услугата AgroBalance ви позволява да използвате променлива норма на торене, която от своя страна носи редица ползи за стопанството.

 

Прилагане на предписания за торене с променлива норма

След вземането на почвените проби и тяхното анализиране, фермерът получава агрохимични карти с разпределение на различни елементи в почвата на полето му. В приложения пример може да се види разпределението на достъпния за растенията фосфорен запас в хоризонта 0-30 см, който е представен в в една обща и една детайлна карта.

 

На база по-детайлната карта е изготвено предписание за фосфорно торене с променлива норма от продукта моноамониев фосфат (МАР). На картата с предписание са обособени отделни зони с различни норми на торене, а в диаграмата-легенда е посочено в коя зона, с каква норма е предписано да се тори. Например, червената зона (0 кг/дка тор) е площ от 472,5 дка, за която анализите са показали, че няма нужда от торене.

 

По време на торенето от дисплея за навигация в трактора може да бъде генерирана карта, на която да се види реално изпълнение на предписанията.  В приложената карта се вижда, че в зоните, за които е предписано нулево торене, при хода на торачката, тя не е разхвърляла тор и реално е изпълнила нулевата норма. Данните от останалите зони също съответстват на предписанията.

 

Съобразявайки се с предписанията за торене с променлива норма (VRA), фермерът използва материалите по максимално ефективен начин, като тори само там, където е необходимо и прилага подходящото количество тор.

 

AgroBalance

 
 

©2017 by NIK Academy. Проект на НИК Електроникс ООД