top of page

Земеделски софтуер

TechnoFarm

Земеделският софтуер TechnoFarm позволява по-лесно администриране и управление на стопанството и помага на фермерите при:

  • очертаване на площи;

  • кандидатстване за субсидии;

  • управление на декларации, договори и имоти;

  • следене на обработките, планиране на предстоящи дейности и други.

TechnoFarm: Product

Земеделският софтуер и мобилното приложение TechnoFarm в действие

TechnoFarm: Welcome
TechnoFarm: Welcome
bottom of page