top of page

Системи за напояване

Valley

Valley: Product

С настъпването на пролетта НИК стартира
изграждането на най-големия проект за поливно земеделие на Балканите, в сътрудничество с Valley.
За осъществяване на проекта бяха предвидени 12 пивота Valley, които да поливат над 3000 дка в Северозападна България. Системите са с дължина от 160 до 360 м, с общо 54 поливни рамена.

Тръбната мрежа позволява захранване на пивотите дори при авария в някой от главните тръбопроводи. Оразмеряването е направено за доставка на общо водно количество 360 л/с, като за 5 дни пивотите имат възможност да доставят поливна норма 30 куб. м/дка на цялата поливна площ. През тази година съоръженията ще служат за напояване на царевица, а през следващи години може да се използват и за други поливни култури като слънчоглед, рапица, грахови смески.

Valley: Homepage_about

Строеж на пивотна система за напояване Valley

Valley: About

Поливните системи Valley в действие

Valley: Homepage_about

Valley - пътят от идеята до полето

Valley: About
Valley: Homepage_about
bottom of page