top of page

ТЕМА ЗА УЧАСТИЕ

 

ОБРАБОТКА НА ДАННИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ

Проблемът

Модерните трактори и машини са оборудвани със сензори, които събират данни за земеделските дейности. Тези данни обаче често са доста големи като обем и не са достъпни или обработени и никога не се визуализират. Въпреки това, ако тези данни се съберат, интегрират, направят достъпни и видими, съответните знания могат да бъдат извлечени по отношение на почвите, културите и машините, собственост на земеделските производители. Холандският проект ISOBlue е инициатива за увеличаване и улесняване използването на данните от машини и взаимозаменяемостта на данни за трактори. Това е  хардуерна и софтуерна платформа за събиране и четене на данни в реално време от селскостопански машини и изпращане в „облак“.

 

Предизвикателството

Каква информация бихте дали на земеделските производители, ако имате достъп до данни за трактор / комбайн, като скорост или разход на гориво; и когато го свързвате с  навигационни дисплей и  спътникови данни?

Как земеделските производители могат използват данните от машините?

За любителите на хардуера, можете ли да създадете български еквивалент на ISOBlue за събиране на машинни данни?

 

Данни

Данни от холандски ISOblue проект.

Данни за местоположение; Скорост: Скорост на ВОМ (преден и заден); Обороти на двигателя; Скорост на движение; Разход на гориво; Повдигане на товар.

bottom of page