top of page

ТЕМА ЗА УЧАСТИЕ

IOT§АВТОМАТИЗАЦИЯ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Проблемът

Един от най-големите проблеми, с които се сблъскват земеделците в днешно време, е „липсата на време”. Земеделските стопани вече са доста заети с ежедневни полеви операции, независимо дали се грижат за живонти или разработват планове за ротация на културите си. Все повече и повече стопанствата стават „по-умни“ със сензори, датчици и IOT устройства. Проблемът все още е в прекъсването на връзката между множеството потоци от данни, генерирани от IOT, процесите на планиране и вземане на решения, използваните технологии и оборудване от земеделските производители.

 

Предизвикателството

 

Как различните агро IOT устройства могат да допринесат за автоматизацията на земеделските операции и решения? Например, може ли IOT устройство да помогне да се посочи кога е най-подходящото време за извършване на различни полеви задачи, като  - сеитба, пръскане,  напояване, събиране на реколтата? Или може ли да разработите  сензор, чрез който да се правят автоматични измервания, които да  показват подходящи дози за основно третиране на културите?

Възможно ли е създаване на датчици / сензори, чрез които да се следят язовирите в селскостопанските райони и в случай на опасност от преливане, да сигнализират?

 

Дата

 

Очаквайте скоро

bottom of page