top of page
ръка2.png

МЕНТОРИ НА

AGRITECHHACK 2019

ръка1.png
Vasil Takev copy.png

Васил Такев

Васил Такев има над 20 години опит в продажбите и управлението на търговски и инженерингови екипи в разнообразни пазарни сегменти. Той е отговорен и управлява партньорската мрежа в страната и по-специално в развиващите се пазарни сегменти. Има задълбочени познания в разпределителни уредби ниско напрежение и моторни контролни центрове, инсталации за електрозахранване на промишлени предприятия, автоматизацията и роботизацията на индустриални процеси и зарядната инфраструктура за електромобили. Васил има магистърска степен по Електрически машини и апарати от Технически унверситет София и Магистърска степен по Бизнес Администрация от Шефилдския университет.

Жига Древ.png

Жига Древ

Жига Древ е съосновател на Trace Labs - OriginTrail Core Developers през 2013 г. с мисията да осигури прозрачност на веригите за доставки и е ръководил изпълнението на няколко проекта за проследимост по целия свят. Той играе важна роля в прилагането на GS1 стандартите за интегриране на данни, заедно с blockchain технологията, която направи Trace Labs световен пионер. Благодарение на този нов подход за подобряване на прозрачността и целостта на веригите за доставка на храни, компанията получи наградата за иновация Spark 2017 от центъра за сътрудничество по безопасност на храните Walmart в Пекин. Жига Древ е участвал в едни от най-важните глобални конференции по темите за интегритета на данните и използването на blockchain за решаване на предизвикателства по веригата на доставки.

bobby-bahov-03c16886.png

Божидар Бахов

Божидар (Боби) Бахов е технологичен предприемач, базиран в Холандия. Той притежава магистърска степен по Управление на бизнес информация и технологии. В момента работи върху проекти, свързани с изкуствен интелект, дигитална трансформация и изследване на космоса. Организатор е на няколко успешни хакатона и стартъп ментор за някои от най-големите акселератори в Холандия. Боби ще се включи в AgriTechHack като ментор с фокус върху изкуствен интелект и ефекта на тези технологии върху земеделския сектор.

Доц. Божин Божинов е университетски преподавател в Аграрен университет-Пловдив. Доц. Божинов е бил два мандата Декан на Факултета по агрономство към AУ-Пловдив и 6 години Ръководител на Национален демонстрационен център за нови технологии в земеделието. Повече от 3 години активно участва в разработката и практическото приложение на системи за прецизно земеделие, основани на използването на хексакоптерни дронове. Автор е на редица сортове културни растения и разработчик на иновативни формулировки за приложение в полското производство. Доц. Божинов е член на УС на Институт за агростратегии и иновации и член на УС на българския Цифров иновационен хъб за земеделие AgroHub.BG.

2 Bojin Bojinov.png

Доц. Божин Божинов

Sergey Petrov - PNG.png

Сергей Петров

Сергей Петров е роден в София, на 18.09.1986 г. Притежава бакалавърска степен по Авиационно инженерство от Технически университет - София и магистърска степен по Бизнес администрация от Нов български университет. Завършил е и програмата на Singularity University Иновативни технологии за положителен глобалeн ефект в НАСА Еймс, Калифорния.

Работил е като проектов мениджър в компания за уеб дизайн и инженер в анти-спам отдел в голяма международна компания, а през 2015 г. основава Pollenity (тогава Bee Smart Technologies). Страстта на Сергей към иновациите го поставя в поредица престижни класации, като "30 до 30" на Forbes България, "New Europe 100" на Google, World Summit Awards в категорията Околна среда и здравеопазване. Сергей има сертификати и за социално предприемачество от Oxford и "Insights for Innovation" от Ideo.

Идеята за Pollenity се заражда през 2013 г., когато Сергей участва в образователната програма Space Challenges. Програмата окуражава кадетите да използват високи технологии, за да решат даден съществен проблем. Сергей винаги е изпитвал афинитет и към пчелите, които са може би най-важният репродуктивен механизъм на природата. Той решава да проучи доколко всъщност значим и опасен е проблемът с тяхното повсеместно измиране. Оказва се, че модерната аграрна култура промотира окрупняването и използването на редица неустойчиви практики, които в по-общ план могат да се окажат фатални за сигурността на храната за бъдещите поколения. Разбирайки това, младият инженер решава да се заеме със създаването на концепция за интелигентна система за пчелни кошери, която е способна да следи и анализира състоянието на пчелните колонии с цел предоставяне на критична информация на пчеларите за това как да се справят по-ефективно с пчелните си колонии и ултимативно да не позволява загуба на пчелички.

 

Днес продуктите на компанията работят на 5 континента и помагат на пчеларите по света да се грижат за по-здрави и по-продуктивни пчели, благодарение на безпрецедентната информация, която получават от кошерите си.

Auke-png.png

Оуке Ситсма

Оуке Ситсма е ентусиазиран и бъбрив 26-годишен машинен инженер с голяма страст към софтуера. В момента, съместно със свой колега, той работи по създаването на компания за сондиране на бетон по нов метод. Оуке обича предизвикателствата.Той е едва на 7, когато за първи път сяда в трактор, а днес, чрез проекта ISOBlue, се занимава със събирането на данни от тракторите, качването им в облак и тяхното обработване. В този проект Оуке вижда възможност за позитивно въздействие върху околната среда, което го амбицира още повече за постигането на успех.

Roel Postema2 PNG.png

Роел Постема

Роел Постема е усмихнат 26-годишен електро и механо-инженер с чувство за хумор. След като се е научил да програмира микроконтролери на C в университета, той автоматизира цялото осветление в дома си и не спира с това. Днес, благодарение на работата си в DIGIT Elektrotechniek, Роел притежава голям опит с промишлените електроинсталации. Той обича предизвикателствата и именно това го подтиква да се присъедини към проекта ISOBlue, по който работи съвместно със своя колега Оуке Ситсма.

Vladislav Tsvetanov-png.png

Владислав Цветанов

Владислав Цветанов е началник на отдел "Частни мерки" в дирекция "Развитие на селските райони" на Министерство на земеделието, храните и горите. Има 15 годишен опит в областта на Общата селскостопанска политика, свързан с прилагането на предприсъединителния инструмент САПАРД, ПРСР 2017-2013 и ПРСР 2014-2020, натрупан в ДФ "Земеделие" и МЗХГ. Участва активно при прилагането и разработването на ПРСР, както и разработването на националното законодателство по различни мерки, съфинансирани от ЕЗФРСР, включително такива насочени към стимулирането на трансфера на знания, разработването на нови продукти, практики и технологии и иновативни решения с цел повишаване на селскостопанската производителност. Притежава магистърска степен от Технически университет – гр. София и магистърска степен от Аграрен университет – Пловдив“.

ръка2.png

Свържете се с нас

ръка1.png

0 897 097 127

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

bottom of page