top of page
This service is not available, please contact for more information.

Прецизно земеделие с Trimble

Обучение за механизатори с Радостин Василев

  • 360 български лева
  • Location 1

Service Description

Отворена група за обучение на механизатори на тема добри практики при работа на полето с Trimble. В обучението е включена, както теоретична част, така и практика със самото оборудване. Теоретичната част се провежда от експерт в областта на прецизното пръскане в обучителния център на NIK Academy. Практическите занимания се осъществяват в демонстрационна зала под наблюдението на сервизен специалист.


Upcoming Sessions


Contact Details

  • + 0894697066

    venera.kaleva@nik.bg


bottom of page