top of page
ръка2.png
ръка1.png

ТЕМИ НА

AGRITECHHACK 2019

13-14 септември

pchela.png

Технологии в пчеларството

Проблемите:

 • драстично намаляване на пчелни популации в цял свят

 • обезпокоителен мащаб на проблема с пчелите

 • застрашаване на биоразнообразието и световната хранителна сигурност

 • използването на пестици, които увреждат пчелните семейства

 

Насоки:

 • създаване на уеб сайтовете и приложенията в помощ на фермери и пчелари за опазване на пчелните семейства

 • приложения за сигнализация при предприети действия от земеделци при пръскане и други

 • създаване на „пчелни пастири“, които да показват къде има наличните източници на храна за техните пчелни семейства или да се ограничи полета им вопределени територии

 • други полезни технологични решения

ideqta (1).png

IOT и Автоматизация в земеделието

Проблемите:

 • Липсата на време на земеделците

 • Обработка и анализ на множеството потоци от данни, генерирани от IOT устойства

 • Грешки при процесите на планиране и вземане на решения в стопанството

 

Насоки:

 • приложения за подпомагане земеделци и фермери кога е най – подходящото време да се извършват различните операции в полето

 • приложения за основните култури и най- подходящо време за техните обработки

 • технологични решения за мониторинг на язовири в земеделски територии, превенция от преливане и т.н

tema3.png

 Обработка на данни от земеделски машини

Проблемите:

 • Голям обем от данни, постъпващи от земеделските машини

 • Проблеми, свързани с обработката и визуализацията на получените данни

 • Извличането на полезнаи нформация от всички данни, която да послужи за почвите, културите и машините, собственост на земеделските производители.

 

Насоки:

 • Разработки за земеделските производители и как могат използват данните от машините

 • Приложения и други технологични предложения за извличане на необходимата информация от земеделската техника

 • IOT Mapping

 • Тракинг на земеделските машини и др.

Изкуствен интелект в земеделието

събитие.png

Проблемите:

 • рискове от увреждането на почвите икултурите, поради изменението на климата и високия недостиг на работна ръка в стопанствата

 • Внедряване на изкуствения интелект в земеделието с цел повишаване на ефективността на извършваните селскостопанските задачи.

 

Насоки:

 • Решения за постигане на по-бързи, по-оптимизирани резултати или по-прецизни и целеви решения на база съвместната работа между земеделски производители и машини/роботи

 • Земеделски роботи за събиране на реколтата с по-голяма скорост и по-високи добиви

 • Машини/роботи за подобряване на защитата на почвата и растенията

 • Дистанционно наблюдение на почвите и избор на най – подходящо време и структура на почвата за оран

 • Изкуствен интелект за идентификация на застрашените растения от определено землище

Свържете се с нас

0 897 097 127

 • White Facebook Icon

Find us on Facebook

bottom of page